Dienos sakinys
Karštu nudegęs ir šaltą pučia.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 

 
Peržiūrėti: Diskusijos
rugiu_gele
lankytoja(s)
Žinutės: 23
graphgraph
 
Žodis „visata“: didžiąja ar mažąja raide? - 2011-01-25 23:39 Laba diena,

norėčiau pasiteirauti, kaip vis dėlto rašytinas žodis „visata“, kai jo reikšmė yra sinonimas žodžiui „Žemė“, t. y. planeta? Didžiąja ar mažąja raide? Pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną būtų kaip ir mažąja raide, tačiau tenka pastebėti, kad dažnai būna rašoma ir didžiąja raide.

Ačiū už atsakymą.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Rita_[LKI]
administruoja
Žinutės: 241
graph
 
Žodis „visata“: didžiąja ar mažąja raide? - 2011-01-27 18:23 Jūsų klausimas nėra iš tų, į kuriuos atsakyti – kaip kirviu nukirsti.
Jei remtumės Valstybinės lietuvių kalbos komisijos patvirtintu (kaip norminamuoju) leidiniu „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (1992), žodį visata visada turėtume rašyti iš mažosios raidės (žr. p. 63). Kaip rašote, tokia norma yra ir DLKŽ.

Tačiau jei žvilgtertume, pavyzdžiui, į naująją „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, rastume įvairuojant:

Plačiausiai pripažįstama Didžiojo Sprogimo teorija aiškina Visatos evoliuciją per labai ilgą laiko tarpą – nuo Visatos Pradžios praėjus vos 10 [-43] s iki šių dienų (~14 mlrd. m.). (IV t., p. 687).

Galaktika, Paukščių Tako galaktika, tarpusavio traukos jėgomis susietų žvaigždžių sistema, kuriai priklauso Saulė. Viena iš daugybės milijardų galaktikų Visatoje. (VI t., p. 343).

Pagal šaltosios nematomos medžiagos kosmologinį scenarijų, galaktikos formuojasi iš pirminių materijos tankio fliuktuacijų, atsiradusių ankstyvuoju visatos periodu [...]. (VI t., p. 345).

Atrasti labai tolimi masyvūs Δ [t. y. galaktikų spiečiai. – R. M.], kurie jau matomi praėjus vos keliems milijardams metų nuo visatos pradžios ir liudija apie spartų didžiausių visatos darinių formavimąsi. (VI t., p. 346).

[...] buvo įrodyta, kad visata plečiasi (plėtriosios visatos modelio pagrindas). (VII t., p. 677).

Ar iš šių pavyzdžių galėtume daryti kokius nors apibendrinimus dėl mums rūpimo žodžio rašybos? Kažin.

Žiūrėkime toliau...
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Rita_[LKI]
administruoja
Žinutės: 241
graph
 
Žodis „visata“: didžiąja ar mažąja raide? - 2011-01-27 20:13 „Astronomijos enciklopediniame žodyne“, spausdintame jo variante (1984) žodis visata rašytas iš mažosios raidės, pvz.:

Hablio amžius, laiko tarpas nuo visatos plėtimosi pradžios iki šių dienų. [...] Hablio amžius atitinka tikrąjį visatos amžių tik tuo atveju, jeigu visatos plėtimosi lėtėjimo parametras lygus nuliui. (p. 35)

Suprantama, tai atitiko bendriausią XX a. pabaigos mokslų, susijusių su visatos tyrimais, sampratą (plg. DLKŽ: visata – „kosminių kūnų ir sistemų visuma“).

Internetiniame „Astronomijos enciklopedinio žodyno“ variante (jo nuoroda yra ir „Kalbos namų“ svetainės ŽODYNŲ skyrelyje; beje, tai pirmasis lietuviškas internete atsiradęs žodynas), atlikus paiešką visata, visatoje, visatos, galima sakyti, kad šis žodis jau visur rašomas tik iš didžiosios raidės (apie vieną išimtį – kiek vėliau). Tas pats „Hablio amžius“ perrašytas ir atrodo taip:

Hablo amžius
Atvirkštinė Hablo konstantos vertė [...], turi laiko dimensiją ir yra laiko tarpas nuo Visatos plėtimosi pradžios (Didžiojo Sprogimo) iki šių dienų, jeigu plėtimosi greitis nekinta. Jei plėtimosi greitis lėtėja, Visatos amžius yra mažesnis, jei greitėja – didesnis už H [–1]. [...].

Mokslui apie visatą plėtojantis, kito ir pati jos sąvoka. Kiek galiu kaip ne astronomijos ir kosmologijos specialistė suprasti, šiuo metu daromas skirtumas tarp visatos, kaip teorinio konstrukto, ir realiosios, stebimosios Visatos, kuri plečiasi po Didžiojo Sprogimo. Pagal rašybos taisykles tai būtų skirtumas tarp bendrinio ir tikrinio žodžio.
Tad pirmuoju atveju visata kaip bendrinis žodis rašytina iš mažosios raidės, antruoju – kaip tikrinis, – iš didžiosios: Visata.

Bet kalbos praktikoje imtis aiškiai atskirti šias reikšmes turbūt gali tik tos srities specialistai. Vertėjai, redaktoriai šį principą galėtų turėti kaip orientyrą ir, jei įmanoma, tartis su tekstų autoriais.

Aiškiausias atvejis, kai visata rašytina iš mažosios raidės, yra bendrinė jos reikšmė, pavyzdžiui, kalbant apie paraleliąsias arba apskritai kitokias visatas. Dar citata iš internetinio „Astronomijos enciklopedinio žodyno“, kur matyti pagrįstas rašybos skirtumas:

Visata
Medžiagos ir energijos sistema, sukurta Didžiojo Sprogimo prieš 13.7 mlrd. metų. Visatos dydis nežinomas. Prieinamas tirti makropasaulis yra ribojamas Hablo spindulio (~13 mlrd. šm.) ir kartais vadinamas Metagalaktika. Bendriausios Visatos savybės nusakomos modeliais. Gali egzistuoti ir kitos visatos.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
rugiu_gele
lankytoja(s)
Žinutės: 23
graphgraph
 
Žodis „visata“: didžiąja ar mažąja raide? - 2011-01-28 04:44 Labai ačiū už tokį išsamų atsakymą.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Peržiūrėti: Diskusijos