Dienos sakinys
Vilką vijus kad nors uodega tektų.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 

 
Peržiūrėti: Diskusijos
Rita_[LKI]
administruoja
Žinutės: 242
graph
 
Rožinis ar rožinys? - 2010-02-04 06:03 Vita laiške klausia: „kaip vis dėlto reikia rašyti: rožinis ar rožinys?“ ir pateikia tokių faktų:

http://www.vlkk.lt/lit/4028 rekomenduojama vartoti rožinys, bet http://www.vlkk.lt/lit/10254 rašoma: „Šiame junginyje gerai tai, kad seniau plačiai paplitęs svetimžodis rožančius pakeistas lietuvišku atitikmeniu rožinis“.
DLKŽ http://www.lki.lt/dlkz/ randu rožinis.
http://www.vlkk.lt/lit/10115 2.8. punkte yra Švč. Mergelės Marijos rožinis.

Laiške spėjama: „Galbūt rekomendacija rožinys neprigijo?“
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Rita_[LKI]
administruoja
Žinutės: 242
graph
 
Rožinis ar rožinys? - 2010-02-04 07:16 Kartotinis maldų junginys ir toms maldoms naudojamas karoliukų vėrinys su kryželiu lietuvių kalboje iki šiol vadinamas įvairiai. Iš oficialiosios bažnytinės kalbos, galima sakyti, jau pasitraukusi lenkybė rožančius, mažai kam turbūt girdėtas rožynas, o bendrojoje vartosenoje nelabai ryškiai konkuruoja du lietuviški variantai – rožinis ir rožinys (kaip ir kada visi jie atsirado, plačiau žr. „Gimtojoje kalboje“, 1996, nr. 9).

Kuriam variantui iš kelių apskritai lemta įsigalėti, priklauso nuo daugelio kalbinių ir nekalbinių veiksnių. Kalbiniai argumentai labiau paremtų žodį rožinys, ir kalbininkai ne kartą mėgino tai aiškinti. Negana to, kad rožinys – gerai sudarytas daiktavardis, nesipainioja su jokiu kitu homonimišku žodžiu (o to negalima pasakyti apie sudaiktavardėjusį žodį rožinis; pamėginkite atsirinkti informaciją apie vieną ir kitą žodį per paieškos įrankį google), dar ir asociacija rožinys–vėrinys visai vykusi.

Vis dėlto Bažnyčia, taikiai atsisakiusi rožančiaus, matyt, svyravo, ir gal net ne visai kalbiniai argumentai lėmė (pavyzdžiui, paprastesnis kirčiavimas), kad rožinis oficialiuose bažnytiniuose tekstuose dabar gerokai dažnesnis negu rožinys.

Sunku pasakyti, kiek prie šių svyravimų ir pasirinkimų prisidėjo „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“. Žvilgterkime:
DŽ 1 (1954) – žodžio rožančius, nekalbant apie kitus variantus, iš viso nėra;
DŽ 2 (1972) – yra tik rožančius;
DŽ 3, 4 (ir 4-as elektroninis leid.) (1993, 2000, 2002) – rožančius išlieka kaip pagrindinis variantas, jo straipsnyje atsiranda ir rožinis; šis atskirai įtrauktas ir kaip antraštinis žodis, bet tik kaip rožančiaus sinonimas.
DŽ 6 (elektroninis leid.) (2006) padėtis gerokai pasikeitusi: rožančiaus antraštiniu žodžiu nebėra; pagrindinis iškeltas ir paaiškintas rožinis, greta jo kaip šalutinis variantas pateiktas ir rožinys.
Taigi abu variantai yra norminiai, kol kas vartosenoje vyrauja rožinis. Kokia bus jų konkurencijos baigtis, priklausys nuo kalbos vartotojų pasirinkimo.

O ką rinktis konkrečiame tekste, reikia apsispręsti įvertinus, koks tai tekstas. Tarkim, jei koks žurnalas turi susidaręs tradiciją vartoti žodį rožinis, tai kažin ar tikslinga ją griauti, nebent visos redakcijos būtų iš naujo susitarta. Jeigu autorius rašo knygą, jo valia rinktis kad ir žodį rožinys, tik tada jau reikia nuosekliai to pasirinkimo visame tekste laikytis.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Peržiūrėti: Diskusijos