Dienos sakinys
Kur vėjas pučia, ten ir medžiai linksta.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 

 
Peržiūrėti: Diskusijos
spygliukas
lankytoja(s)
Žinutės: 19
graphgraph
 
deleguoti - 2015-11-26 19:06 Laba diena.

Noriu pasiteirauti dėl žodžio deleguoti.

Žinau, kad deleguoti reiškia ką nors siųsti delegatu, įgaliotiniu, atstovu. Šis veiksmažodis nevartotinas su žodžiais, nereiškiančiais asmens, todėl funkcijos, teisės, pareigos, įgaliojimai ne deleguojami, o perduodami, suteikiami ar pan.

„Aiškinamajame įmonės vadybos terminų žodyne“ terminas delegavimas yra – atsakomybės perdavimas iš viršaus į apačią. Knygos autorė nurodo, kad vadyboje yra delegavimo funkcija, kai darbuotojui laikinai perduodamos aukštesnės pareigybės teisės, atsakomybė ir uždaviniai.
Apibrėžime nurodoma, kad uždaviniai ir t. t. perduodami, taigi, manau, kad deleguoti ir perduoti yra tapatu, tik, konkrečiau, laikinai perduodami.

Juolab kad tekste sakinių, kuriuose vartojama perduoti, yra labai daug:

Jei randama organizacija, kuri kokybiškiau ir pigiau atlieka tam tikrus darbus, paslaugas, reikia šių darbų atsisakyti ir perduoti juos geriau šiuos darbus atliekančiai organizacijai. (Autorė nurodė, kad vadyboje darbai yra deleguojami, nors čia akivaizdžiai pateikta, kad darbai yra perduodami.)

Privalu iš esmės pakeisti organizacijos vidinius santykius – perduoti padaliniams, individualiems vykdytojams daugiau teisių ir reikalauti didesnės atsakomybės, pertvarkyti veiklos planavimo, apskaitos ir stimuliavimo sistemą.

Šiandien, be patalpų valymo, remonto, transporto, specializuotoms organizacijoms perduodama vis daugiau valdymo funkcijų.

Jau kituose sakiniuose deleguoti, anot autorės, būtina palikti:

Tačiau delegavimo stadijoje atsiranda trūkumų dėl nepakankamos kontrolės. Deleguojant kuo daugiau sprendimo teisių, daugėja darbuotojų teisės ir didėja atsakomybė.

per plati veiklos sritis;
nedeleguojami uždaviniai;
valdymo procese nesuderintas pasitikėjimas ir kontrolė;
ne itin geras pasirengimas spręsti kylančias problemas;
mažai su realybe susietas planavimas;
nuosavo kapitalo trūkumas ir per didelis kreditavimas.

Čia, manau, taip pat puikiausiai galima pakeisti į perduoti. Gal daiktavardį delegavimas palikti, jei jis nurodytas vadybos žodyne.

Va čia ir kyla daug problemų.

Lauksiu atsakymo ir būsiu dėkinga.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Rita_[LKI]
administruoja
Žinutės: 233
graph
 
deleguoti - 2015-11-27 17:26 Jūsų klausimas pačiu laiku, tik tikslaus atsakymo į jį teks truputį lukterti.

VLKK Žodyno pakomisėje svarstant rengiamo „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tekstą, taip pat turint galvoje rengiamą „Kalbos patarimų“ žodžių reikšmių dalį, klausimas dėl naujosios deleguoti reikšmės iškilo visu rimtumu.

Jeigu ne kebli ES institucijų vertėjų padėtis (o jie priversti vartoti junginį deleguotieji teisės aktai kaip kadaise įteisintą Lisabonos sutarties tekste), klausimas būtų paprastesnis.

Tiesa, ten kalbama apie teisės aktų tarpusavio santykius (Įstatymo galią turintis teisės aktas gali deleguoti Komisijai įgaliojimus priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus [...], 249 b straipsnis), o lietuviškojoje vartosenoje vis labiau plintanti deleguoti reikšmė susijusi su vadyba – tam tikrų teisių ar įgaliojimų perdavimu žemesnio pavaldumo darbuotojams.
Reikšmės atspalvis, t. y. skirtumas nuo paprasto darbų ar funkcijų paskirstymo, yra, bet ar jį lietuviškai turėtume reikšti suteikdami veiksmažodžiui deleguoti naują reikšmę, ar kitais būdais, kaip tik ir svarstoma.

Kol VLKK vyksta diskusijos, siūlyčiau vadovautis tokia rekomendacija, kuri artima dabartinei kodifikacijai:

deleguoti ką vert. ntk. r. = perduoti (su įgaliojimais) ką; įgalioti atlikti ką, kalbant apie įgaliojimų ar teisių perdavimą (kai objektas nėra kam atstovauti siunčiamas asmuo):

o Demokratinėje visuomenėje piliečiai deleguoja (= perduoda) saugumo funkcijas specializuotoms institucijoms.
o Daugelis vadovų deleguoja (= perduoda) savo įgaliojimus nepakankamai.
o Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įstatymų leidybą deleguoti (= kam nors perduoti) nenumatyta, todėl Vyriausybė gali priimti tik įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus.
o Projektų valdymo agentūra gali deleguoti (= perduoti) pirkimų vykdymą paramos gavėjams.
o Vadovas turi motyvuoti žmones, deleguoti (= įgalioti atlikti) darbus, o ne dirbti už juos.


Pagal anglų kalbą, kurioje veiksmažodis deleguoti gali būti ir intranzityvinis (t. y. vartojamas be tiesioginio objekto galininko), plinta ir visiškai lietuvių kalboje nepateisinama deleguoti vartosena:

Gebėjimas gerai deleguoti (= skirstyti įgaliojimus) ir pasiekti norimų darbo rezultatų yra vadovo meistriškumo įrodymas.

2015-12-10. Kol kas lieka anksčiau pateikta rekomendacija, tik pamažinau atitikmenų. ES tekstuose deleguotieji teisės aktai lieka kaip specialusis terminas, izoliuota išimtis, nors turbūt būtų galėję būti perduotieji teisės aktai. Beje, ir LR terminų banke pateiktas terminas perduotoji įstatymų leidyba, tik jo apibrėžtyje nenuosekliai palikta deleguojami ir nedeleguojami įgaliojimai. Būtų perduodami ir neperduodami įgaliojimai.
  | | Komentuoti gali tik registruoti svetainės lankytojai.
Peržiūrėti: Diskusijos