Dienos sakinys
Tiesiai arčiau, aplink greičiau.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 
Apklausos, testai

      Šiame puslapyje – kalbos vartotojų apklausos ir testai.
     Apklausų tikslas – geriau pažinti Jūsų poreikius, kalbinius įpročius ir sužinoti Jūsų nuomonę įvairiais kalbos praktikos klausimais. Jose gali dalyvauti visi, kam rūpi bendrinės lietuvių kalbos vartojimo ir norminimo reikalai.
     Testai padės Jums pasitikrinti, kaip mokate bendrinės kalbos normas.
     Tiriant vartoseną, jos polinkius ir naujoves, rengiant kalbos norminamuosius leidinius, svarbu neatitrūkti nuo tų, kurie tą kalbą vartoja. Apie apklausas esu rašiusi 2005 m. „Gimtojoje kalboje“. Plačiau...  

     Porą metų veikusi viena apklausa – „Šulinys“ – patobulinta ir virto savotiškais testais.
     Antros apklausos, vykusios 2006 m., –  „Gyvūnų spalvos“, – skelbiami rezultatai.
     Taip pat čia, puslapio apačioje, rasite ir anketinės mokinių apklausos „Ar žinai, ką reiškia...?“, surengtos 2006 m. pavasarį įvairiose Lietuvos mokyklose ir gimnazijose, rezultatų apžvalgą.


1. „Šulinys su aidu“
     
(Kaip šauksi, taip atsilieps...)

     2007-02-23. „Šulinio“ apklausai 2007 m. sausį suėjo dveji metai. Tai buvo konkretūs klausimai, kurį iš nurodytų vartosenos (kirčiavimo, žodžių formų ir konstrukcijų vartojimo, rašybos, savų ir svetimų žodžių) variantų rinktumėtės. Šią apklausą jau baigėme ir dėkojame visiems, kurie joje dalyvavo.

     Dabar „Šulinys“ patobulintas ir pertvarkytas į testus. Galite pasitikrinti, kiek Jūsų atsakymai sutampa su bendrinės lietuvių kalbos normomis.
     Naudoti kitokiems tikslams nei klausimų, nei paaiškinimų negalite. „Kalbos namus“ gina autorių teisės.

     2007-03-13. Parengta 80 suvirš klausimų – beveik visi iš buvusios apklausos. Ilgainiui klausimų daugės, jei paaiškės jų poreikis.
     Nuomonę ir siūlymus (užsiregistravę svetainėje) galite rašyti POKALBIŲ skyrelyje.

     INTERAKTYVIOJI  APKLAUSA
     Prie „Šulinio“...

     Iš Jūsų atsakymų „Šulinio“ apklausoje susikaupė nemažai įdomių duomenų, iš kurių jau galima daryti kai kurias atsargias išvadas apie mūsų vartosenos polinkius. Pirminiai apklausos rezultatai buvo panaudoti 2005 m. Jono Jablonskio konferencijoje (žr. šios svetainės skyrelį  SKAITINIAI, dalį „Kodifikacija ir vartosena“ („Kodifikacija ir vartosena. Pranešimo skaidrės“). Be to, paskelbti du straipsniai apie kodifikacijos ir vartosenos santykius (vienas įdėtas ten pat į minėtą skyrelį; kitas – „Kodifikacijos ir vartosenos santykių modelis“ – skelbiamas žurnalo „Kalbos kultūra“ 79 sąs.).
     Šį tą galite rasti ir pamažu besikaupiančiuose apklausų komentaruose.

     Apklausų komentarai (22: „aisbergas“)


2. „Gyvūnų spalvos“
 

Nuo 2006 m. liepos vidurio iki lapkričio čia veikė apklausa su gyvūnų nuotraukomis. Norėta išsiaiškinti, kaip žmonės apibūdina įvairius gyvūnus pagal jų kailio ar plunksnų spalvą.

Iš viso buvo pateikta 30 nuotraukų ir greta jų reikėjo parašyti, kokios kailio ar plunksnų spalvos yra jose rodomi gyvūnai.

Apklausos rezultatų duomenų bazėje sukaupta apie pusketvirto šimto įrašų. Juos galite pamatyti per nuorodą Jūsų atsakymai, o savo nuomonę rašyti ir kitų pasiskaityti apklausos rezultatų puslapyje.

Jūsų atsakymai...

2006 m. liepą–lapkritį vykusios internetinės apklausos „Gyvūnų spalvos“ rezultatai

2006 m. pavasarį vykusios mokinių apklausos „Ar žinai, ką reiškia...?“ rezultatai