Dienos sakinys
Tiesiai arčiau, aplink greičiau.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 
Skaitiniai

     Šiame skyrelyje – kai kurie spaudoje ar kitose interneto svetainėse skelbti arba niekur daugiau neskelbti įvairiomis progomis atsiradę mano pačios tekstai.

  • 2020 03 07 papildyta nauju skelbiniu.

I. KALBA IR INTERNETAS

Bendrinės kalbos normintojai ir besikurianti skaitmeninio modernizmo visuomenė (straipsnis „Kalbos kultūroje“, 2010, 83 t.)

Laikraštinė ir interneto žiniasklaida: turinio bendrumas, kalbos takoskyra (straipsnis „Gimtojoje kalboje“, 2010, nr. 7).

Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros (straipsnis „Kalbos kultūroje“, 2009, 82 t.)

Interneto kalba ir žmogaus tapatybė (pranešimas forume „Internetinė lietuvių kalba: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“, 2009-04-23)

Pirmas žvilgsnis į tinklaraščių kalbą (straipsnis „Kalbos kultūroje“, 2008, 81 t.)

Tinklaraščių vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje (straipsnis internetiniame mokslo žurnale „Lietuvių kalba“, 2008, nr. 2)

Internetinė visuomenė ir kalbininkai (iš knygos „Apie kalbą ir mus“, 2006)

Straipsnis apie du naujus kalbos mokomuosius žaidimus (pasauliolietuvis.lt, 2015 10 27).


II. NAUJAŽODŽIAI

Straipsnis „Naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“ (Bendrinė kalba 91, 2018). 

Straipsnis apie Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną iš neseniai pasirodžiusio straipsnių rinkinio „Leksikografija ir leksikologija“ (5). Lietuvių kalbos institutas, 2015.

Interviu apie Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvą (kalbino Agnė Skamarakaitė, 2015 m. rugsėjo 30 d.)

Kur slypi lietuvių kalbos gyvybinės galios? (Pasaulio lietuvis, 2015 m. gegužės 1 d.).

Pranešimo „Naujieji kontaminaciniai dariniai dabartinėje vartosenoje“ skaidrės (Jono Jablonskio konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, 2013 10 04).

Interviu apie naujažodžių paieškas ir 2012 m. duomenis (www.lrytas.lt, 2012 m. gruodžio 8 d.).

Kalbos vartotojai ir naujadarų kūryba („Gimtoji kalba“, 2012, nr. 9).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas („Gimtoji kalba“, 2012, nr. 6).

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – kalbos išgalių atspindys (konferencijos pranešimo skaidrės, Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d.).

Interviu apie naujažodžius ir jų kaupimą Naujažodžių duomenyne (www.delfi.lt, 2012 m. kovo 2 d.).


III. ĮVAIRIOS TEMOS

 Straipsnis Bendrinė lietuvių kalba Europos kalbų postandartizacijos kontekste (Bendrinė kalba, 2019, 92).

Papildytas pranešimo, skaityto 2019 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės forume „100 metų atkurtai Lietuvos valstybei. Ar švęsdami šimtmetį nepamiršome tautos pamato – lietuvių kalbos?“, tekstas apie kalbos baimes: „Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko gi mums bijoti?“.

Straipsnis Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje (Baltu filoloģija, 2019, 28 (1)).

Dėl terminų standartizacija, norminimas ir kodifikacija santykio dabartinėje norminamojoje kalbotyroje (Bendrinė kalba, 2017, 90).

Ar požiūris į kalbą reiškia požiūrį į valstybę?lzinios.lt, 2017 11 14.

Ar Lietuvoje dar svarbi kalbos kultūra? (Rasuolė Vladarskienė, Rita Miliūnaitė, lzimios.lt, 2017 01 18; „Kalbos kultūros“ žurnalo virtimo „Bendrine kalba“ aplinkybės).

Meta gelbėjimo ratą abiturientams: išvardino dažniausiai daromas klaidas (Rūta Pukenė, delfi.lt, 2015 05 05).

Mokytojai apie informacinių technologijų poveikį mokinių raštingumui (Bendrinė kalba 87).

Interviu apie knygą „Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?“ LRT radijui (kalbino Lina Smolskienė, 2015 02 04).

Interviu apie raštingumo ir skaitymo sąsajas, raštingumo svarbą konkurencinėje darbo rinkoje, perėjimą nuo tradicinio prie skaitmeninio raštingumo ir kt. (Rūta Pukenė, delfi.lt, 2014 08 19).

Interviu apie raštingumą, brandos egzaminų rašinių kalbą, rašybos mokymą kompiuteriniais žaidimais (Rūta Pukenė, delfi.lt, 2014 08 25).

Pokalbis apie didžiąsias kalbos klaidas („Gimtoji kalba“, 2014, nr. 2).

Pranešimas „Kalbos prestižas kaip kalbos politikos objektas“, skaitytas tarptautinėje konferencijoje „Valstybės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“ (Lietuvos Respublikos Seimas, 2014-03-24).

2010 m. Kauno kolegijos studentų apklausa. Ištrauka iš rengiamos spaudai studijos „Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?“

Raštingumo problema ir viešoji nuomonė (pranešimas asociacijos Lituanistų sambūris seminare „Dabarties iššūkiai mokyklinei lituanistikai“, skirtame Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms, 2013 05 03). Vaizdo įrašas.

 Ištrauka iš rengiamos studijos „Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?“: gražiausių 2012 m. Lietuvos moterų pavardės ir jų ypatumai.

Kalbos prestižas ir jo planavimas (straipsnis „Kalbos kultūroje“, 2010, 83 t.; skelbiama mokslinėje duomenų bazėje „Lituanistica“).

Lietuvių kalbos mokymas: ko reikia šiuolaikiniam žmogui? (pranešimas, skaitytas 2010 m. gruodžio 3 d. Lietuvos lituanistų konferencijoje „Lituanistika mokykloje: ką keisti, ką išsaugoti?“)

„Kokie būsim mes patys, tokia bus ir lietuvių kalba“ (interviu interneto dienraščiui bernardinai.lt; kalbėjosi Kristina Buidovaitė, 2010 m. birželis). I–II dalys.

Naujų kalbos reiškinių poveikis lietuvių kalbai ir kalbinei savimonei (straipsnis parengtas pagal pranešimą, skaitytą 2010 m. balandžio 21 d. LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje)

Individualizuota kalba ir jos vertimas („Gimtoji kalba“, 2010, nr. 2)

Ištrauka iš monografijos „Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai“ (2009): skyrelis „Vartosenos dinamika variantiškumo požiūriu“.

Kalba kaip simbolinis kapitalas („Gimtasis žodis“, 2009, nr. 10)

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (1) („Gimtoji kalba“, 2009, nr. 5)

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (2) („Gimtoji kalba“, 2009, nr. 6)

Dėl kalbos kultūros mokymo (straipsnis „Kalbos kultūroje“, 2008, 81 sąs.)

Kaip 2008 m. lapkričio 17 d. LR Seimo nariai kirčiavo savo duodamą priesaiką (2008-11-02)

Bendrinės kalbos norminimas: pusiausvyros beieškant (pranešimas Lietuvos kultūros kongreso konferencijoje 2008-10-07)

Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų pavadinimus („Gimtasis žodis“, 2006, nr. 11–12)

Bendrinė kalba – mūsų rūpestis (interviu „Mokslo Lietuvai“, 2006 m. vasaris)

Kalba ir mokykla („Gimtoji kalba", 2005, nr. 11)

Kaip žiniasklaida kalbos priemonėmis kuria žmogaus įvaizdį („Gimtoji kalba", 2005, nr. 5)

Kalbėjimo gyvumas – kalbos gyvybė (pranešimas grožinės literatūros vertėjų seminare, 2005; skelbta knygoje: Rita Miliūnaitė „Apie kalbą ir mus“, 2006)


IV. BENDRINĖS KALBOS NORMOS

Žodžio kaštai norminimo istorija (2013-06-07 pranešimas 3-iojoje Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų terminologijos forumo konferencijoje Vilniuje, LR Seime).

Vienas prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku kai vartosenos atvejis („Kalbos kultūra“, 2011, nr. 84).

Dauginių formų vartojimas (2008-11-03)

Dviskaita dabartinėje vartosenoje (2008-04-20)

Jungtuko bei normos („Gimtoji kalba“, 2007, nr. 10, p. 3–10)

Jungtuko bei vartosena („Gimtoji kalba“, 2007, nr. 11, p. 11–16)

Žodžių tvarka: normos ir jų pažeidimai (trumpesnis variantas skelbiamas „Kalbos kultūroje“, 2006, 79 sąs.)


V. KODIFIKACIJA IR VARTOSENA

Kodifikacija ir vartosena (konferencijos pranešimo skaidrės [lietuviškai ir angliškai], 2005)

Kodifikacijos ir vartosenos santykiai („Lituanistica“, 2006, nr. 3)

Teksto spaudimas („Lituanistica“, 2007, nr. 4)

Kodifikacijos keitimas: už ir prieš („Kalbos kultūra“, 2007, 80 sąs.)


VI. APIE SKOLINIUS

Skoliniai išeivijos žiniasklaidoje (pranešimo santrauka, 2006)

Skoliniai grožinės literatūros vertimuose („Literatūra ir menas“, 2004-10-22)

Apie „Kalbos patarimų" skolinius (galėjusi būti pratarmė, 2005)

Skolinių ir jų atitikmenų anketos apžvalga (2004)