Dienos sakinys
Melagiui platus kelias nueiti, bet siauras sugrįžti.
Naujienos
Žodynai ir kt.
Rinktinis žodynėlis
Apklausos, testai
Skaitiniai
Žaidimai
Mokytojams
Pokalbiai
Seminarai
Archyvas
Nuorodos
Rašykite
Apie šiuos namus
Prisijungti
 
 
Žodynai ir kt.

 Šiame puslapyje:

  • Lietuvių kalbos instituto internetinių leidinių, duomenų bazių ir kitokių kalbos duomenų sankaupų nuorodos,
  • šioje svetainėje esantys internetiniai leidiniai ir duomenynai,
  • kitų institucijų duomenynų nuorodos.

Atsiprašome, kad dėl techninių serverio trikdžių kai kurie LKI skaitmeniniai ištekliai šiuo metu gali būti nepasiekiami.

 Lietuvių kalbos žodynas

Lietuvių kalbos žodynas (20 tomų internete)

  DLKŽ6e

 DLKŽ7e

 

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (VI leidimas internete), 2011.
Laikinai neprieinamas.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (VII leidimas internete), 2015. Skaitmeninių išteklių bazės LKIIS dalis.

 

    BŽe
        

Bendrinės lietuvių kalbos žodynas (pradedamas skelbti internete atskiromis raidėmis nuo 2014 m.)

 Kalbos konsultacijų bankas

Lietuvių kalbos instituto
Kalbos konsultacijų bankas (1997–2005)
Šis bankas (su antraštinių ir bendrųjų kalbos dalykų rodyklėmis) – VLKK konsultacijų banko pirmtakas. Dabar neatnaujinamas, bet ne viskas juk sensta.

 Kanceliarinės kalbos patarimai

Kanceliarinės kalbos patarimai,
internetinis leidimas, 2007. Tai kiek pataisytas 2002 m. knyginio varianto leidimas.

 Vietovardžių žodynas

Vietovardžių žodynas,
internetinis leidimas, 2007.
Tai kiek pataisytas 2002 m. knyginio varianto leidimas.

KITI LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO SKAITMENINIAI DARBAI:

Lietuvos vietovardžių geoinformacinė duomenų bazė

Lietuvių kalbos instituto TARMIŲ ARCHYVO duomenų bazė

Lietuvių kalbos instituto SENŲJŲ RAŠTŲ svetainė

Lietuvių pavardžių žodynas

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas (nuolat pildomas)

 Žurnalas „Bendrinė kalba“ ir jo pirmtakės „Kalbos kultūros“ archyvas

 Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas

Skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas

Administracinės kalbos aktualijos

Lietuvių kalbos informacinė išteklių sistema (LKIIS)

 

KITŲ INSTITUCIJŲ DUOMENŲ SANKAUPOS:

Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (Kauno Vytauto Didžiojo universitetas)

Ernsto Fraenkelio „Etimologinis lietuvių kalbos žodynas“

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė (Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, 2007–2008)

 Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių interneto svetainė www.raštija.lt

Pasaulio vietovardžiai (Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

 

TERMINŲ DUOMENYNAI:

Lietuvos Respublikos terminų bankas

Lietuvos Respublikos Seimo terminų žodynas

Lietuvių kalbos terminynas

Lietuvos standartizacijos departamento terminų duomenų bazė

Astronomijos enciklopedinis žodynas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Kompiuterinės leksikos frazynas (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas)

 

Daugiau nuorodų