Paaiškinimai
      1. Į žaidimą įdėta dvidešimt gyvūnus pagal spalvą apibūdinančių žodžių. Žodynėlyje jų pateikiama kiek daugiau. Žaidimo žodžiai kairėje skiltyje išskirti mėlynu šriftu.
      2. Kai kurie žodžiai vartojami gana siaurai, būdingesni tik atskiroms tarmėms. Tai nurodoma vidurinėje skiltyje po žodžio reikšmės apibūdinimo.
      3. Žodžių reikšmės nusakomos tos, kurios artimiausios bendrinei kalbai. Tarmėse gali būti ir kitokių reikšmių.
      4. Dešinėje skiltyje pabraukti gyvūnų pavadinimai rodo, kad žaidime yra tokia nuotrauka, ir ją galima čia pamatyti, spustelėjus tą pavadinimą. 
Spalvos pavadinimas Spalvos apibūdinimas Gyvūnai
    baltas, -a     sniego (pieno) spalvos,
    visai šviesus
    avis, ožka, katė, šuo,
    višta, gaidys, triušis,
    gulbė (gulbinas), žąsis,
    balandis
ir kt.
    bėras, -a     tamsiai rudos spalvos plauko;
    dažniausiai karčiai ir uodega
    (kartais ir kojos) juodi
    ppr. arklys, kumelė
    deglas, -a     balto su juodais (rečiau – rudais)
    lopais plauko (šerių); margas
    ppr. kiaulė, paršas
    (paršelis)
    dulas, -a     pilkas, palšas; palvas,
    gelsvo, gelsvai rausvo plauko
   
(Vartoja žemaičiai.)
    ppr. arklys, kumelė;
    jautis, karvė
    dvylas, -a     tamsiai rausvo, juodai rudo plauko
    (tamsiau už žalą)
    ppr. galvijas: jautis,
    karvė
    juodas, -a     anglies spalvos, visai tamsus     katė (katinas); šuo;
    arklys, kumelė; karvė,
    jautis (veršiukas); avis
    (ėriukas); ožka;
    kranklys, kovas
ir kt.
    juodbėris, -ė     juodai, tamsiai bėro plauko,
    papilvė ruda
    ppr. arklys, kumelė
    juodmargis, -ė     juodai margas, su juodais ir
    baltais lopais
    ppr. jautis, karvė;
    šuo
ir kt.
    kanapėtas, -a     pilkų su juodais ir baltais
    taškeliais plunksnų; pilkai margas
   
(Vartoja daugiausia rytų aukštaičiai.)
    višta, gaidys; strazdas,
    griežlė
ir kt.
    keršas, -a     lopais juodas, lopais baltas; margas;
    juodas, su balto plauko juosta
    skersai pilvą, nugarą ar kaklą;
    balto, su juodais ar rudais
    (žalais) lopais, plauko
    ppr. jautis, karvė;
    arklys, kumelė
    (kumeliukas); kiaulė,
    paršas
(šiuodu
    dažniau vadinami deglais)
    laukas, -a     su balta kakta ar baltu snukiu
    ppr. jautis, karvė,
    (veršiukas); arklys,
    kumelė
    moliūgas, -a     molio spalvos – pilkšvai rusvų,
    gelsvų plunksnų

    (Vartoja daugiausia vakarų
    aukštaičiai apie Prienus,
    Marijampolę, Šakius, taip pat
    apie Jurbarką, Raseinius.)
    ppr. žąsis, antis, karvelis
    obuolmušis, -ė     apskritais, maždaug obuolio dydžio,
    rutuliukais dėmėtas;
    rutuliukų spalva gali būti šviesesnė
    arba tamsesnė už viso kailio

    (paprastai kailis esti širmas ar bėras)
    (Vartojama šiaurės rytų Lietuvoje.)
    ppr. arklys, kumelė
    palšas, -a     šviesiai pilkos spalvos plauko
    ppr. galvijas: jautis,
    karvė;
rečiau arklys,
    kumelė
    palvas, -a     gelsvo plauko
    (panašiai kaip sartas, -a)
    (Vartoja daugiausia pietų aukštaičiai.)
    ppr. arklys, kumelė
    pelėkas, -a     tamsiai pilko kaip pelės plauko;
    arklio galva, karčiai,
    kojos ir uodega tamsesnės spalvos,
    per nugarą gali eiti juoda juosta
    ppr. arklys, kumelė;
    jautis, karvė
    pilkas, -a     pelenų, švino spalvos
    pelė, kiškis ir kt.
    raibas, -a     taškuotai margų (dažnai bangelėmis)
    plunksnų
    višta, gaidys; antis,
    gegutė, vanagas,
    pelėda
ir kt.
    rainas, -a     ruožuotai margas, dryžas
    katė (katinas); gyvatė
    raudas, -a     šviesiai rudo, rusvo plauko
   
(panašiai kaip sartas, -a);
    karčiai ir uodega tamsiai rusvi,
    su juodų plaukų priemaiša
   
(Vartoja žemaičiai.)
    ppr. arklys, kumelė
    rudas, -a     tamsiai geltonas; durpių spalvos
    šuo, avis, skruzdėlė ir kt.
    sartas, -a     šviesiai rudo, rusvo plauko
   
(šviesiau už bėrą); karčiai ir uodega
    beveik balti arba šviesiai gelsvi
    ppr. arklys, kumelė
    šėmas, -a     šviesiai, tamsiai ar melsvai
    pilkos spalvos plauko
    ppr. galvijas: jautis,
    karvė; rečiau
    arklys, kumelė
    širmas, -a     šviesiai pilko (balto ar pilko,
    maišyto su tamsiu) plauko
    ppr. arklys, kumelė,
    zuikis; rečiau
    jautis, karvė
    šyvas, -a     balto, balkšvo, vos pilkšvo plauko;
    žilas
   
(Vartoja daugiausia vakarų ir
    pietų aukštaičiai – suvalkiečiai
    ir dzūkai.)
    ppr. arklys, kumelė
    timsras, -a     tamsiai sartas, tamsiai rusvo plauko
   
(Vartoja vakarų aukštaičiai
    – suvalkiečiai.)
    ppr. arklys, kumelė
    žalas, -a     tamsiai rausvo plauko
    (šviesiau už dvylą)
    ppr. galvijas: jautis, karvė
    žalmargis, -ė     žalai margas, su žalais
    ir baltais lopais
    ppr. galvijas: jautis, karvė
  LITERATŪRA
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Elektroninis (5-asis) leidimas. Vyr. red.
           St. Keinys, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003.
Lyberis, Antanas. Sinonimų žodynas. 2-as pataisytas leid., Vilnius: Lietuvių
           kalbos institutas, 2002.
Lietuvių kalbos žodynas. 20 tomų. Elektroninis leidimas (LKŽe): www.lkz.lt
Miliūnaitė, Rita. Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų
           pavadinimus. – Gimtasis žodis, 2006, nr. 11, p. 2–8; nr. 12, p. 2–7.
Paulauskas, Jonas. Sisteminis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslas, 1987.
Sabaliauskas, Algirdas. Lietuvių kalbos leksika. Vilnius: Mokslas, 1990.
Viburytė, Jolanta. Gyvulių plauko spalvos apibrėžimo problema Lietuvių
           kalbos žodyne
. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. Vilnius: Lietuvių
           kalbos instituto leidykla, 2003, p. 119–135.